Τετράγωνοι

Τετράγωνοι

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

03.750.0001

No 18 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 18 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0002

No 19 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 19 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0003

No 20,5 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 20,5 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0004

No 22 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 22 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0005

No 23,5 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 23,5 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0006

No 27 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 27 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0007

No 31 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 31 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0008

No 34 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 34 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0009

No 36 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1.2x1.2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 36 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0010

No 38 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1x1mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 38 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0011

No 41 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1,2x1,2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 41 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0012

No 44 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1,2x1,2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 44 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0013

No 47 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1,2x1,2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 47 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0014

No 50 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1,2x1,2mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 50 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1,2 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.750.0015

No 50 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1x1mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 50 mm Υλικό πάχος / ύψος: 1 mm (750.T1857) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τετράγωνοι