Θερμικός διακόπτης

Θερμικός διακόπτης

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

04.022.0043

Θερμικός διακόπτης normally open 60°

Θερμικός διακόπτης normally open 60°     (022.CPA60.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0044

Θερμικός διακόπτης normally close 60°

Θερμικός διακόπτης normally close 60°     (022.CPB60.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0045

Θερμικός διακόπτης normally close 70°

Θερμικός διακόπτης normally close 70°     (022.CPB70.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0046

Θερμικός διακόπτης normally open 70°

Θερμικός διακόπτης normally open 70°     (022.CPA70.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0047

Θερμικός διακόπτης normally close 80°

Θερμικός διακόπτης normally close 80°     (022.CPB80.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0048

Θερμικός διακόπτης normally open 80°

Θερμικός διακόπτης normally open 80°     (022.CPA80.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0049

Θερμικός διακόπτης normally close 100°

Θερμικός διακόπτης normally close 100°     (022.CPB100.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0050

Θερμικός διακόπτης normally open 100°

Θερμικός διακόπτης normally open 100°     (022.CPA100.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0051

Θερμικός διακόπτης normally close 120°

Θερμικός διακόπτης normally close 120°     (022.CPB120.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0052

Θερμικός διακόπτης normally open 120°

Θερμικός διακόπτης normally open 120°     (022.CPA120.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0053

Θερμικός διακόπτης normally open 140°

Θερμικός διακόπτης normally open 140°     (022.CPA140.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0054

Θερμικός διακόπτης normally close 140°

Θερμικός διακόπτης normally close 140°     (022.CPB140.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0055

Θερμικός διακόπτης normally close 150°

Θερμικός διακόπτης normally close 150°     (022.CPB150.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0056

Θερμικός διακόπτης normally open 160°

Θερμικός διακόπτης normally open 160°     (022.CPA160.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

04.022.0057

Θερμικός διακόπτης normally close 160°

Θερμικός διακόπτης normally close 160°     (022.CPB160.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Θερμικός διακόπτης