Πηνία

Πηνία

Πηνία

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

03.261.0001

Πηνίο 0.10μΗ

Πηνίο 0.10μΗ (261.0.10μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0002

Πηνίο 0.12μΗ

Πηνίο 0.12μΗ (261.0.12μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0003

Πηνίο 0.15μΗ

Πηνίο 0.15μΗ (261.0.15μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0004

Πηνίο 0.18μΗ

Πηνίο 0.18μΗ (261.0.18μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0005

Πηνίο 0.22μΗ

Πηνίο 0.22μΗ (261.0.22μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0006

Πηνίο 0.27μΗ

Πηνίο 0.27μΗ (261.0.27μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0007

Πηνίο 0.33μΗ

Πηνίο 0.33μΗ (261.0.33μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0008

Πηνίο 0.39μΗ

Πηνίο 0.39μΗ (261.0.39μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0009

Πηνίο 0.47μΗ

Πηνίο 0.47μΗ (261.0.47μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0010

Πηνίο 0.56μΗ

Πηνίο 0.56μΗ (261.0.56μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0011

Πηνίο 0.68μΗ

Πηνίο 0.68μΗ (261.0.68μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0012

Πηνίο 0.82μΗ

Πηνίο 0.82μΗ (261.0.82μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0013

Πηνίο 1μΗ

Πηνίο 1μΗ (261.1μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0014

Πηνίο 1.2μΗ

Πηνίο 1.2μΗ (261.1.2μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.261.0015

Πηνίο 1.5μΗ

Πηνίο 1.5μΗ (261.1.5μΗ) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Πηνία