Κλειστά μικρά κάθετα τρίμμερ PT10

Κλειστά μικρά κάθετα τρίμμερ PT10

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.153.0001

Μικρό κάθετο trimmer 100 OHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 100 OHms PIHER     (153.100.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0002

Μικρό κάθετο trimmer 220 OHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 220 OHms PIHER     (153.220.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0003

Μικρό κάθετο trimmer 470 OHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 470 OHms PIHER     (153.470.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0004

Μικρό κάθετο trimmer 1KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 1KOHms PIHER     (153.1K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0005

Μικρό κάθετο trimmer 2.2KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 2.2KOHms PIHER     (153.2K2.000 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0006

Μικρό κάθετο trimmer 4.7KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 4.7KOHms PIHER     (153.4K7.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0007

Μικρό κάθετο trimmer 10KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 10KOHms PIHER     (153.10K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0008

Μικρό κάθετο trimmer 22KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 22KOHms PIHER     (153.22K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0009

Μικρό κάθετο trimmer 47KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 47KOHms PIHER     (153.47K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0010

Μικρό κάθετο trimmer 100KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 100KOHms PIHER     (153.100K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0011

Μικρό κάθετο trimmer 220KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 220KOHms PIHER     (153.220K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0012

Μικρό κάθετο trimmer 470KOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 470KOHms PIHER     (153.470K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0013

Μικρό κάθετο trimmer 1MOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 1MOHms PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0014

Μικρό κάθετο trimmer 2.2MOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 2.2MOHms PIHER     (153.2M2.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.153.0015

Μικρό κάθετο trimmer 4.7MOHms PIHER

Μικρό κάθετο trimmer 4.7MOHms PIHER     (153.4M7.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Κλειστά μικρά κάθετα τρίμμερ PT10