Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10

Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10

Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.152.0001

Μικρό οριζόντιο trimmer 100 OHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 100 OHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0002

Μικρό οριζόντιο trimmer 220 OHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 220 OHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0003

Μικρό οριζόντιο trimmer 470 OHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 470 OHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0004

Μικρό οριζόντιο trimmer 1KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 1KOHms PIHER     ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0005

Μικρό οριζόντιο trimmer 2.2KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 2.2KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0006

Μικρό οριζόντιο trimmer 4.7KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 4.7KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0007

Μικρό οριζόντιο trimmer 10KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 10KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0008

Μικρό οριζόντιο trimmer 22KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 22KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0009

Μικρό οριζόντιο trimmer 47KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 47KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0010

Μικρό οριζόντιο trimmer 100KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 100KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0011

Μικρό οριζόντιο trimmer 220KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 220KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0012

Μικρό οριζόντιο trimmer 470KOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 470KOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0013

Μικρό οριζόντιο trimmer 1MOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 1MOHms PIHER     ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0014

Μικρό οριζόντιο trimmer 2.2MOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 2.2MOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0015

Μικρό οριζόντιο trimmer 4.7MOHms PIHER

ΤρίμμερΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΜικρό οριζόντιο trimmer 4.7MOHms PIHER    ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10