Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10

Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.152.0001

Μικρό οριζόντιο trimmer 100 OHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 100 OHms PIHER     (152.100.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0002

Μικρό οριζόντιο trimmer 220 OHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 220 OHms PIHER     (152.220.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0003

Μικρό οριζόντιο trimmer 470 OHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 470 OHms PIHER     (152.470.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0004

Μικρό οριζόντιο trimmer 1KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 1KOHms PIHER     (152.1K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0005

Μικρό οριζόντιο trimmer 2.2KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 2.2KOHms PIHER     (152.2K2.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0006

Μικρό οριζόντιο trimmer 4.7KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 4.7KOHms PIHER     (152.4K7.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0007

Μικρό οριζόντιο trimmer 10KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 10KOHms PIHER     (152.10K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0008

Μικρό οριζόντιο trimmer 22KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 22KOHms PIHER     (152.22K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0009

Μικρό οριζόντιο trimmer 47KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 47KOHms PIHER     (152.47K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0010

Μικρό οριζόντιο trimmer 100KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 100KOHms PIHER     (152.100K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0011

Μικρό οριζόντιο trimmer 220KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 220KOHms PIHER     (152.220K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0012

Μικρό οριζόντιο trimmer 470KOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 470KOHms PIHER     (152.470K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0013

Μικρό οριζόντιο trimmer 1MOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 1MOHms PIHER     (152.1M.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0014

Μικρό οριζόντιο trimmer 2.2MOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 2.2MOHms PIHER     (152.2M2.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.152.0015

Μικρό οριζόντιο trimmer 4.7MOHms PIHER

Μικρό οριζόντιο trimmer 4.7MOHms PIHER     (152.4M7.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Κλειστά μικρά οριζόντια τρίμμερ PT10