Μονόστροφα τετράγωνα τρίμμερ

Μονόστροφα τετράγωνα τρίμμερ

Μονόστροφα τετράγωνα τρίμμερ

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.158.0001

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 200 OHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 200 OHms     (159,200,000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0002

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 500 OHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 500 OHms   (159.500.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0003

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 500 OHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 500 OHms     (158.500.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0004

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 1KOHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 1KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0005

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 1KOHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer  1KOHms     (158.1K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0006

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 2KOHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 2KOHms     (159,2Κ,000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0007

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 2KOHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer  2KOHms     (158.2K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0008

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 5KOHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 5KOHms     (159.5K.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0009

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 5KOHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer  5KOHms     (158.5Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0010

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 10KOHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 10KOHms     (159.10Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0011

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 10KOHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer  10KOHms   (158.10Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0012

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 20KOHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 20KOHms     (159.20Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0013

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 20KOHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer  20KOHms     (158.20Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0014

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 50KOHms

Μονόστροφο μικρο τετράγωνο trimmer 50KOHms     (159.50Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.158.0015

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer 50KOHms

Μονόστροφο τετράγωνο trimmer  50KOHms     (158.50Κ.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Μονόστροφα τετράγωνα τρίμμερ