Πολύστροφα τετράγωνα τρίμμερ

Πολύστροφα τετράγωνα τρίμμερ

Πολύστροφα τετράγωνα τρίμμερ 25 στροφών

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.157.0001

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 20 OHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 20 OHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0002

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 50 OHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 50 OHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0003

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 100 OHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 100 OHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0004

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 200 OHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 200 OHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0005

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 500 OHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 500 OHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0006

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 1KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 1KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0007

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 2KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 2KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0008

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 5KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 5KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0009

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 10KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 10KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0010

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 20KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 20KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0011

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 50KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 50KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0012

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 100KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 100KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0013

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 200KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 200KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0014

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 500KOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 500KOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.157.0015

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 1MOHms

Πολύστροφο τετράγωνο trimmer 1MOHms ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Πολύστροφα τετράγωνα τρίμμερ