Ποτενσιόμετρο πλαστικό

Ποτενσιόμετρο πλαστικό

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.130.1042

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 100 Ohms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 100 Ohms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1043

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 100 Ohms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 100 Ohms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1044

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 220 Ohms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 220 Ohms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1045

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 470 Ohms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 470 Ohms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1046

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 470 Ohms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 470 Ohms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1047

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 1KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 1KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1048

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 1KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 1KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1049

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 2.2KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 2.2KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1050

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 2.2KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 2.2KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1051

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 4.7KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 4.7KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1052

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 4.7KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 4.7KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1053

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 10KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 10KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1054

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 10KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 10KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1055

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 22KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο γραμμικό 22KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.1056

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 22KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο λογαριθμικό 22KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ποτενσιόμετρο πλαστικό