Ποτενσιόμετρα Σύρματος

Ποτενσιόμετρα Σύρματος

Ποτενσιόμετρα Σύρματος

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

03.133.0000

Ποτενσιόμετρο σύρματος 10Ω 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 10Ω 4W (133.10W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0001

Ποτενσιόμετρο σύρματος 25Ω 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 25Ω 4W (133.25W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0002

Ποτενσιόμετρο σύρματος 50Ω 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 50Ω 4W (133.50W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0003

Ποτενσιόμετρο σύρματος 100Ω 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 100Ω 4W (133.100W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0004

Ποτενσιόμετρο σύρματος 250Ω 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 250Ω 4W (133.250W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0005

Ποτενσιόμετρο σύρματος 500Ω 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 500Ω 4W (133.500W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0006

Ποτενσιόμετρο σύρματος 1K 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 1K 4W (133.1KW) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0007

Ποτενσιόμετρο σύρματος 2K5 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 2K5 4W (133.2K5W) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0008

Ποτενσιόμετρο σύρματος 5K 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 5K 4W (133.5KW) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0009

Ποτενσιόμετρο σύρματος 10K 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 10K 4W (133.10KW) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

03.133.0010

Ποτενσιόμετρο σύρματος 25K 4W

Ποτενσιόμετρο σύρματος 25K 4W (133.25KW) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ποτενσιόμετρα Σύρματος