Ποτενσιόμετρο απλό μεταλλικό

Ποτενσιόμετρο απλό μεταλλικό

Ποτενσιόμετρο απλό μεταλλικό

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.130.0001

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 1KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 1KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0002

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 2KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 2KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0003

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 5KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 5KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0004

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 10KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 10KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0005

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 20KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 20KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0006

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 50KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 50KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0007

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 100KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 100KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0008

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 220KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 220KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0009

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 500KOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 500KOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0010

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 1MOhms A

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό λογαριθμικό 1MOhms A ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0011

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 1KOhms B

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 1KOhms B ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0012

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 2KOhms B

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 2KOhms B ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0013

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 5KOhms B

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 5KOhms B ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0014

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 10KOhms B

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 10KOhms B ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0015

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 22KOhms B

Ποτενσιόμετρο μεταλλικό γραμμικό 22KOhms B ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ποτενσιόμετρο απλό μεταλλικό