Ποτενσιόμετρο stereo πλαστικό

Ποτενσιόμετρο stereo πλαστικό

Ποτενσιόμετρο stereo πλαστικό

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.130.0069

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 470 Ohms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 470 Ohms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0070

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 470 Ohms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 470 Ohms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0071

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 1KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 1KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0042

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 1KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 1KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0073

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 2.2KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 2.2KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0074

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 2.2KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 2.2KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0075

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 4.7KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 4.7KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0076

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 4.7KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 4.7KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0077

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 10KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 10KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0078

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 10KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 10KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0079

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 22KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 22KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0080

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 47KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 47KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0081

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 47KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 47KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0082

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 100KOhms A PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo γραμμικό 100KOhms A PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.130.0083

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 100KOhms B PIHER

Ποτενσιόμετρο stereo λογαριθμικό 100KOhms B PIHER ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ποτενσιόμετρο stereo πλαστικό