Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

02.195.0001

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0002

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1.5μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1.5μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0003

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2μF 50V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2μF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0004

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0007

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3μF 50V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3μF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0009

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0011

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 4.7μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 4.7μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0012

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 5.6μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 5.6μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0014

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 6.8μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 6.8μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0016

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 8.2μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 8.2μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0018

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10μF 50V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10μF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0020

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10MF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0022

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 12μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 12μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0024

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22μF 50V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22μF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0026

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22μF 100V

ΠυκνωτέςΠαθητικό υλικόΗλεκτρονικά εξαρτήματαΗλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22μF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar