Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

02.195.0001

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0002

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1.5MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 1.5MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0003

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2MF 50V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2MF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0004

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 2.2MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0007

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3MF 50V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3MF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0009

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 3.3MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0011

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 4.7MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 4.7MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0012

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 5.6MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 5.6MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0014

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 6.8MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 6.8MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0016

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 8.2MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 8.2MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0018

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10MF 50V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10MF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0020

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 10MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0022

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 12MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 12MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0024

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22MF 50V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22MF 50V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.195.0026

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22MF 100V

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής bipolar 22MF 100V ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Bipolar