Πυκνωτης 85°C

Πυκνωτης 85°C

Πυκνωτης που έχει αντοχή θερμοκρασίας 85°C

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

02.193.0001

-

0,05€

02.193.0002

-

0,07€

02.193.0003

-

0,07€

02.193.0004

-

0,06€

02.193.0005

-

0,07€

02.193.0006

-

0,07€

02.193.0007

-

0,04€

02.193.0008

-

0,05€

02.193.0009

-

0,05€

02.193.0013

-

0,11€

02.193.0015

-

0,03€

02.193.0016

-

0,06€

02.193.0017

-

0,07€

02.193.0018

-

0,08€

02.193.0019

-

0,09€
Πυκνωτης 85°C