X2 Πυκνωτές

X2 Πυκνωτές

X2 Πυκνωτές

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

02.184.0000

X2 Πυκνωτής 2,2N στα 275V

X2 Πυκνωτής 2,2N στα 275V (184.2.2N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0001

X2 Πυκνωτής 3.3N στα 275V

X2 Πυκνωτής 3.3N στα 275V (184.3.3N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0002

X2 Πυκνωτής 6.8N στα 275V

X2 Πυκνωτής 6.8N στα 275V (184.6.8N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0003

X2 Πυκνωτής 10N στα 275V

X2 Πυκνωτής 10N στα 275V (184.10N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0004

X2 Πυκνωτής 15N στα 275V

X2 Πυκνωτής 15N 275V (184.15N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0005

X2 Πυκνωτής 22N στα 275V

X2 Πυκνωτής 22N 275V (184.22N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0006

X2 Πυκνωτής 33N στα 275V

X2 Πυκνωτής 33N 275V (184.33N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0007

X2 Πυκνωτής 47N στα 275V

X2 Πυκνωτής 47N 275V (184.47N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0008

X2 Πυκνωτής 68N στα 275V

X2 Πυκνωτής 68N 275V (184.68N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0009

X2 Πυκνωτής 100N στα 275V

X2 Πυκνωτής 100N 275V (184.100N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0010

X2 Πυκνωτής 150N στα 275V

X2 Πυκνωτής 150N 275V (184.150N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0011

X2 Πυκνωτής 220N στα 275V

X2 Πυκνωτής 220N 275V (184.220N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0012

X2 Πυκνωτής 330N στα 275V

X2 Πυκνωτής 330N 275V (184.330N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0013

X2 Πυκνωτής 470N στα 275V

X2 Πυκνωτής 470N 275V (184.470N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.184.0014

X2 Πυκνωτής 560N στα 275V

X2 Πυκνωτής 560N 275V (184.560N275V) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
X2 Πυκνωτές