Δίοδοι

Δίοδοι

Δίοδοι

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.252.0001

Δίοδος 1N34

Δίοδος 1N34 Δίοδος γερμανίου ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0002

Δίοδος BA159

Δίοδος BA159 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0003

Δίοδος BAT41

Δίοδος BAT41 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0004

Δίοδος BAT85

Δίοδος BAT85 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0005

Δίοδος BAV21

Δίοδος BAV21 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0006

Δίοδος BAW62

Δίοδος BAW62 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0007

Δίοδος BB119

Δίοδος BB119 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0008

Δίοδος BY133

Δίοδος BY133 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0009

Δίοδος BY255

Δίοδος BY255 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0010

Δίοδος BY299

Δίοδος BY299 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0011

Δίοδος BY329-1000

Δίοδος BY329-1000 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0012

Δίοδος BY399

Δίοδος BY399 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0013

Δίοδος BYM36E

Δίοδος BYM36E ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0014

Δίοδος BY28-150

Δίοδος BY28-150 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0015

Δίοδος 1N4148

Δίοδος 1N4148 ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Δίοδοι