Δίοδος Zener 0.5W

Δίοδος Zener 0.5W

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.252.2001

-

0,07€

01.252.2002

-

0,06€

01.252.2003

-

0,04€

01.252.2004

-

0,06€

01.252.2005

-

0,04€

01.252.2006

-

0,04€

01.252.2007

-

0,03€

01.252.2008

-

0,04€

01.252.2009

-

0,04€

01.252.2010

-

0,04€

01.252.2011

-

0,03€

01.252.2012

-

0,04€

01.252.2013

-

0,03€

01.252.2014

-

0,03€

01.252.2015

-

0,03€
Δίοδος Zener 0.5W