Δίοδος Zener 0.5W

Δίοδος Zener 0.5W

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.252.2001

Δίοδος Zener 2.4V 0.5W

Δίοδος Zener 2.4V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2002

Δίοδος Zener 5.1V 0.5W

Δίοδος Zener 5.1V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2003

Δίοδος Zener 6.8V 0.5W

Δίοδος Zener 6.8V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2004

Δίοδος Zener 9.1V 0.5W

Δίοδος Zener 9.1V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2005

Δίοδος Zener 10V 0.5W

Δίοδος Zener 10V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2006

Δίοδος Zener 13V 0.5W

Δίοδος Zener 13V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2007

Δίοδος Zener 16V 0.5W

Δίοδος Zener 16V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2008

Δίοδος Zener 22V 0.5W

Δίοδος Zener 22V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2009

Δίοδος Zener 27V 0.5W

Δίοδος Zener 27V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2010

Δίοδος Zener 30V 0.5W

Δίοδος Zener 30V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2011

Δίοδος Zener 36V 0.5W

Δίοδος Zener 36V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2012

Δίοδος Zener 47V 0.5W

Δίοδος Zener 47V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2013

Δίοδος Zener 56V 0.5W

Δίοδος Zener 56V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2014

Δίοδος Zener 100V 0.5W

Δίοδος Zener 100V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.2015

Δίοδος Zener 2,7V 0.5W

Δίοδος Zener 2,7V 0.5W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Δίοδος Zener 0.5W