Δίοδος Zener 1.3W

Δίοδος Zener 1.3W

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.252.0035

-

0,07€

01.252.0036

-

0,07€

01.252.0037

-

0,07€

01.252.0038

-

0,08€

01.252.0039

-

0,08€

01.252.0040

-

0,10€

01.252.0041

-

0,08€

01.252.0042

-

0,09€

01.252.0043

-

0,07€

01.252.0044

-

0,09€

01.252.0045

-

0,11€

01.252.0046

-

0,22€

01.252.0047

-

0,22€

01.252.0048

-

0,22€

01.252.0049

-

0,22€
Δίοδος Zener 1.3W