Δίοδος Zener 1.3W

Δίοδος Zener 1.3W

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.252.0035

Δίοδος Zener 2.7V 1.3W

Δίοδος Zener 2.7V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0036

Δίοδος Zener 4.3V 1.3W

Δίοδος Zener 4.3V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0037

Δίοδος Zener 6.8V 1.3W

Δίοδος Zener 6.8V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0038

Δίοδος Zener 9.1V 1.3W

Δίοδος Zener 9.1V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0039

Δίοδος Zener 12V 1.3W

Δίοδος Zener 12V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0040

Δίοδος Zener 18V 1.3W

Δίοδος Zener 18V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0041

Δίοδος Zener 22V 1.3W

Δίοδος Zener 22V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0042

Δίοδος Zener 33V 1.3W

Δίοδος Zener 33V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0043

Δίοδος Zener 47V 1.3W

Δίοδος Zener 47V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0044

Δίοδος Zener 68V 1.3W

Δίοδος Zener 68V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0045

Δίοδος Zener 100V 1.3W

Δίοδος Zener 100V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0046

Δίοδος Zener 160V 1.3W

Δίοδος Zener 160V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0047

Δίοδος Zener 200V 1.3W

Δίοδος Zener 200V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0048

Δίοδος Zener 3.3V 1.3W

Δίοδος Zener 3.3V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0049

Δίοδος Zener 3V 1.3W

Δίοδος Zener 3V 1.3W ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Δίοδος Zener 1.3W