Δίοδος Zener 5W

Δίοδος Zener 5W

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.252.10001

Δίοδος Zener 3.9V 5W (1N5335)

Δίοδος Zener 3.9V 5W (1N5335) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1002

Δίοδος Zener 5.6V 5W (1N5339)

Δίοδος Zener 5.6V 5W (1N5339) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1003

Δίοδος Zener 8.2V 5W (1N5344)

Δίοδος Zener 8.2V 5W (1N5344) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.0004

Δίοδος Zener 12V 5W (1N5349)

Δίοδος Zener 12V 5W (1N5349) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1005

Δίοδος Zener 16V 5W (1N5353)

Δίοδος Zener 16V 5W (1N5353) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1006

Δίοδος Zener 24V 5W (1N5359)

Δίοδος Zener 24V 5W (1N5359) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1007

Δίοδος Zener 30V 5W (1N5363)

Δίοδος Zener 30V 5W (1N5363) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1008

Δίοδος Zener 36V 6W (1N5365)

Δίοδος Zener 36V 6W (1N5365) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1009

Δίοδος Zener 62V 5W (1N5372)

Δίοδος Zener 62V 5W (1N5372) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1010

Δίοδος Zener 75V 5W (1N5374)

Δίοδος Zener 75V 5W (1N5374) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1011

Δίοδος Zener 150V 5W (1N5383)

Δίοδος Zener 150V 5W (1N5383) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1012

Δίοδος Zener 200V 5W (1N5388)

Δίοδος Zener 200V 5W (1N5388) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1013

Δίοδος Zener 3.3V 5W (1N5333)

Δίοδος Zener 3.3V 5W (1N5333) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1014

Δίοδος Zener 4.7V 5W (BZY96C4V7)

Δίοδος Zener 4.7V 5W (BZY96C4V7) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.252.1015

Δίοδος Zener 5.1V 5W (1N5338)

Δίοδος Zener 5.1V 5W (1N5338) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Δίοδος Zener 5W