FFC Cables

FFC Cables

FFC Cables

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

01.480.0000

FFC / FPC Jumper Cable 20c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 20c 0.50mm pitch (480.151660215) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0001

FFC / FPC Jumper Cable 30c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 30c 0.50mm pitch (480.982660317) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0002

FFC / FPC Jumper Cable 10c 1mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 10c 1mm pitch (480.982670265) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0003

FFC / FPC Jumper Cable 16c 1mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 16c 1mm pitch (480.151670332) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0004

FFC / FPC Jumper Cable 30c 1mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 30c 1mm pitch (480.686630200001) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0005

FFC / FPC Jumper Cable 16c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 16c 0.50mm pitch (480.151660180) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0006

FFC / FPC Jumper Cable 30c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 30c 0.50mm pitch (480.982660325) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0007

FFC / FPC Jumper Cable 20c 1mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 20c 1mm pitch (480.151670375) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0008

FFC / FPC Jumper Cable 60c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 60c 1mm pitch (480.150180563) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0009

FFC / FPC Jumper Cable 50c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 50c 1mm pitch (480.27776616) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0010

FFC / FPC Jumper Cable 45c 1mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 45c 1mm pitch (480.FFCA05451002A) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0011

FFC / FPC Jumper Cable 12c 1.25mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 12c 1.25mm pitch (480.151680187) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0012

FFC / FPC Jumper Cable 40c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 40c 0.50mm pitch (480.MX151660435) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0013

FFC / FPC Jumper Cable 24c 0.50mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 24c 0.50mm pitch (480.982660259) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

01.480.0014

FFC / FPC Jumper Cable 30c 1mm pitch

FFC / FPC Jumper Cable 30c 1mm pitch (480.982670475) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
FFC Cables