Μετασχηματιστής(ανοιχτού τύπου)

Μετασχηματιστής(ανοιχτού τύπου)

Μετασχηματιστής(ανοιχτού τύπου)

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

02.450.0001

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 3V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0002

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 4.5V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0003

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 6V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm (452.6V3W.000) ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0004

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X6V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0005

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 7.5V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0064

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X24V 2A

Διαστάσεις: 75a1X64b1X73c1 mm ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0006

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X7.5V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0007

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 9V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0008

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X9V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0009

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 12V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0010

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X12V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0011

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 15V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0012

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X15V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0013

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 18V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.450.0014

TR Μετασχηματιστής ανοιχτού τύπου 2X18V 3W

Διαστάσεις: 45a1X32b1X35c1 mm   ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Μετασχηματιστής(ανοιχτού τύπου)