Τοροειδής μετασχηματιστής

Τοροειδής μετασχηματιστής

Τοροειδής μετασχηματιστής

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός
Ονομασία
Συσκευασία
Τιμή

02.451.0001

Toroidal μετασχηματιστής 2X9V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0002

Toroidal μετασχηματιστής 2X12V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0003

Toroidal μετασχηματιστής 2X15V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0004

Toroidal μετασχηματιστής 2X18V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0005

Toroidal μετασχηματιστής 2X20V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0006

Toroidal μετασχηματιστής 2X24V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0007

Toroidal μετασχηματιστής 2X30V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγεθο..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0008

Toroidal μετασχηματιστής 2X35V 50VA

Διαστάσεις: 76a1X30b1X29c1mm ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0009

Toroidal μετασχηματιστής 2X9V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέγε..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0010

Toroidal μετασχηματιστής 2X12V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0011

Toroidal μετασχηματιστής 2X15V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm   Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση κα..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0012

Toroidal μετασχηματιστής 2X18V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0013

Toroidal μετασχηματιστής 2X20V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm   Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση κα..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0014

Toroidal μετασχηματιστής 2X24V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση και στο μέ..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

02.451.0015

Toroidal μετασχηματιστής 2X30V 100VA

Διαστάσεις: 100a1X33b1X34.70c1mm   Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μετασχηματιστών στην τάση κα..

-

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τοροειδής μετασχηματιστής